Mobiliteit & bereikbaarheid

Opweg naar beter

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Samenwerking Brainport Bereikbaar

We ervaren problemen met bereikbaarheid in onze gemeente. Dit varieert van vertraging op de N284, verkeersonveiligheid voor fietsers, parkeertekort tot het ontbreken van openbaar vervoer. Dit leidt tot overlast voor onze monteurs, logistiek tot ons personeel. Ook zijn onze bedrijven onbereikbaar voor medewerkers en stagiaires buiten onze regio zonder een auto in bezit. Het werken aan mobiliteit biedt ons naast een betere bereikbaarheid kansen op het gebied van vitaliteit en duurzaamheid. Als werkgever werk je niet alléén aan een betere bereikbaarheid. Dit moet samen met de buren en samen met onze overheden.

Brainport Bereikbaar gaat ons hierbij ondersteunen. We maken graag gebruik van de geboden tools voor het ophalen van inzicht tot de ondersteuning bij uitvoering projecten, zoals bijvoorbeeld e-bike probeeracties, HR-ondersteuning, samenrijdapps, deelfietsen bij bushaltes, etc.

Als eerste stap willen we als OBGB een korte, bondige, onderbouwde ambitie voor korte en lange termijn opstellen met concreet inzicht in het veranderpotentieel. Hiervoor zetten we de mobiliteitsscan in van Brainport Bereikbaar.