Kempisch Ondernemers Platform

Overkoepelende ondernemersvereniging – geïnitieerd door de Kempische ondernemersverenigingen

Kempisch Ondernemers Platform (KOP)

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) is een overkoepelende ondernemersvereniging – geïnitieerd door de Kempische ondernemersverenigingen POB (Bergeijk), OVBRM (Reusel-De Mierden), IGE (Eersel) en OBGB (Bladel)

Het KOP behandelt gemeente overstijgende zaken. Hiermee draagt het KOP gericht bij aan de ambities van ondernemers, overheden en organisaties.
Alleen een optimale samenwerking kan leiden tot de gewenste economische groei en toename van werkgelegenheid en (arbeids)participatie. Het KOP speelt hierbij een initiërende en coördinerende rol binnen de multi-helix, bevordert het ondernemersklimaat en anticipeert daarbij op nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie
De ambitie van het KOP is om de 800 aangesloten bedrijven mee te nemen in de ontwikkeling naar slimme productie, meer samenwerking en nieuwe bedrijvigheid.

Het KOP richt zich daarbij op de volgende thema’s:

  • Talentontwikkeling
  • Arbeidsmarkt
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Innovatie
  • Vestigingsplaats de Kempen