Biodiversiteit:
2B-Connect

Bedrijventerreinen interessanter voor diverse dier- en plantensoorten

Biodiversiteit: 2B-Connect

Vier jaar lang (2016 t/m 2019) werkten 26 partners in de grensregio Vlaanderen-Nederland aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Daar lagen en liggen namelijk heel wat kansen voor biodiversiteit en een robuustere leefomgeving. In 2018 is met ondersteuning vanuit 2B-Connect de biodiversiteit in de groenzone ten zuiden van Bedrijventerrein de Sleutel verbeterd. Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waardoor de bestaande groenzone is verbeterd, het gebied interessanter is geworden voor diverse dier- en plantensoorten en bovendien toegankelijk gemaakt is voor een ommetje. Ook een aantal ondernemers op de Sleutel heeft een switch gemaakt naar een biodiverse inrichting van hun private terrein.

Samenwerking
Huis van de Brabantse Kempen werkte samen in het project 2B-Connect met OBGB, gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. OBGB heeft diverse ondernemers op het bedrijventerrein de Sleutel gestimuleerd om hun private terreinen meer biodivers in te richten. Koster Keunen, Dechra Veterinary Products en Arifal hebben deelgenomen aan het project. Betrokken gemeenten werkten aan inrichtingsprojecten om het openbare gebied op bedrijventerreinen de Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel-De Mierden) meer biodivers te maken.
Meer informatie?

‘Veerle van der Putten over biodiversiteit bij Koster Keunen te Bladel’

‘Voorbeeld van biodiversiteit bij Arifal

Bedrijventerrein de Sleutel in Bladel

In het najaar van 2018 is Arifal Verpakkingen, gevestigd aan Hallenstraat te Bladel gestart om samen met hoveniers en groenadviseurs inrichtingsplannen op te stellen met het doel het bedrijfsperceel om te vormen op basis van de biodiversiteitsgedachte.

Arifal heeft haar plannen inmiddels uitgevoerd dat een bijdrage levert aan een groene, duurzame en aantrekkelijke werkomgeving. Na het verwijderen van de bestaande verharding is een natuurvriendelijke, half-open verharding toegepast waarop nog steeds gereden kan worden. Waterafvoer is daarmee goed geregeld en er kunnen bovendien grassen en planten groeien. Een gedeelte van het plan is ingericht als een bloemrijke weide, maar ook bomen als fruitbomen, lindes en mispels zijn gepland. Uiteraard zijn alleen maar inheemse beplanting toegepast en is een bloemenmengsel gebruikt dat vlinders, hommels en bijen aantrekt.

‘Voorbeeld van biodiversiteit bij Dechra

Bedrijventerrein de Sleutel in Bladel

Dechra is samen met hoveniers en groenadviseurs aan de slag gegaan om oprichtingsplannen op te stellen met het doel hun perceel om te vormen op basis van de biodiversiteitsgedachte. De financiering vanuit het 2B Connect project is mooi meegenomen, maar het bedrijf gaat vooral voor een groene, duurzame en aantrekkelijke werkomgeving.

Dechra heeft in het najaar van 2018 een groot gedeelte van het eigen terrein ingericht als wandelpark waarbij een grote poel een centrale plaats inneemt. Ook hier zijn inheemse beplanting toegepast, een bloemenmengsel gebruikt dat vlinders, hommels en bijen aantrekt en zal ook bij dit bedrijf is de tuin de biodiversiteit op het bedrijventerrein en haar omgeving gestimuleerd.