Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen

KVO-B / AED-apparatuur en vluchtroutes

Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen

In de gemeente Bladel wordt al vele jaren samengewerkt om tot structurele maatregelen te komen die de veiligheid op de bedrijventerreinen te borgen en te vergroten.

Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat
Dit gebeurt onder de vlag van Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B). Op 1 februari 2007 is het eerste Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat uitgereikt aan de betrokken partners. Vanaf dat moment heeft KVO-B Bladel elke twee en later drie jaar voldaan aan de her-certificeringseisen die gesteld werden.

Gemeente Bladel is regiehouder van dit certificaat waarin afspraken gemaakt worden om het juiste kwaliteitsniveau te borgen. Ondernemersvereniging OBGB, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Politie Zuid Oost Brabant zijn de andere partners die zitting hebben in KVO-B.

Kwartaaloverleg
Elk kwartaal vindt overleg plaats tussen deze vier partijen en twee keer per jaar wordt een schouw op de bedrijventerreinen georganiseerd met ondersteuning van het Bedrijvenpreventieteam. Tijdens het kwartaaloverleg worden zaken als politie- en brandweercijfers, meldingen bij de gemeente en te nemen maatregelen besproken. Gedurende de schouw worden onvolkomenheden op zowel privaat als publiek terrein genoteerd en wordt actie ondernomen door de verantwoordelijke partijen.

OBGB

OBGB wordt door OBGB-bestuurslid Wim van Eijk, OBGB-deelnemer Peter Boerekamp en parkmanager Hetty van der Hamsvoort vertegenwoordigd in de KVO-B werkgroep.

Denkt u ook mee?
Heeft u meldingen, tips of ideeën omtrent de openbare ruimte op onze bedrijventerreinen? Geef ze dan door via onderstaande link.