Parkmanagement

Samenwerken aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen

Parkmanagement

Parkmanagement is geen organisatie of een persoon. Parkmanagement is vooral een manier van organiseren. Het is een middel voor ondernemers en gemeenten om samen de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren en te behouden, een gezamenlijk belang.

Organisatie
Binnen Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel is sprake van een eenvoudige organisatie, waarbij de stuurgroep zaken coördineert op bestuurlijk niveau. Deze stuurgroep stimuleert de besluitvorming richting het college van B&W, het bestuur van Stichting Parkmanagement KBP en het dagelijks bestuur van OBGB en bestaat uit:

  • Voorzitter OBGB: Roel van Heugten.
  • Voorzitter Stichting Parkmanagement KBP: Marco van Geel
  • Portefeuillehouder Economische Zaken gemeente Bladel: Hetty van der Hamsvoort

Ondersteuning geschiedt door beleidsmedewerker Economische zaken gemeente Bladel, Gert Jan van Steenhoven en parkmanager OBGB, Tom Lavrijssen.

Wergroepen
Binnen Parkmanagement zijn drie werkgroepen actief:

  • Werkgroep Veiligheid – KVO-B
    Binnen deze werkgroep zetten vertegenwoordigers vanuit gemeente Bladel, politie, veiligheidsregio en ondernemers (OBGB) zich in om t.b.v. de veiligheid op de terreinen. De activiteiten van deze werkgroep worden bepaald door de maatregelenmatrix die binnen KVO-B is vastgesteld.
  • Werkgroep Beheer en Onderhoud
    Deze werkgroep zet zich in t.b.v. het beheer en onderhoud van groen en grijs op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Er zijn vertegenwoordigers van zowel gemeente als OBGB die zitting hebben. Klachten van ondernemers en bewoners alsook de meldingen vanuit politie, brandweer en gemeente vormen de basis voor dit overleg.
  • Werkgroep Communicatie

Voorzitter en parkmanager van OBGB en de beleidsmedewerker Economische zaken gemeente Bladel geven gezamenlijk twee keer per jaar de Parkmanagement Nieuwsbrief uit.