Meldpunten

Klacht- en
meldpunt

Heeft u iets gezien in uw woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom, of ervaart u overlast? Dan kunt u melding doen via dit klacht- en meldpunt.

Storingsmelding
openbare verlichting

Heeft u een storing waargenomen aan de openbare verlichting van Gemeente Bladel? Dan kunt u melding doen via dit meldpunt. De meldingen worden dagelijks tussen 08:00 en 16:00 uur in het systeem verwerkt.

Meldpunt bedrijven-
terreinen Bladel

Heeft u iets verdachts waargenomen of is er sprake van een calamiteit op één van de bedrijventerreinen in de Gemeente Bladel? Dan kunt u melding doen via dit meldpunt.