Het Kempisch
Bedrijvenpark (KBP)

Hapert

Voor bedrijven binnen milieucategorie 3 en 4 en een minimale perceelsoppervlakte van 5.000 m²

Het KBP is door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gerealiseerd. Het KBP is een hoogwaardig en modern bedrijvenpark van 69 hectare in Hapert met een eigen afslag op de A67. Het bedrijvenpark vormt de poort tot de Brainport regio Eindhoven en is goed ontsloten en uitstekend verbonden met andere industriële en logistieke centra zoals Eindhoven, Venlo, Antwerpen en het Ruhrgebied.

Het KBP is een gemengd bedrijventerrein en biedt plaats aan bedrijven die een perceel van minimaal 5.000 m² nodig hebben en vallen binnen milieucategorie 3 en 4. Het aanbod in kavels varieert. Er zijn nog kavels beschikbaar op een zichtlocatie aan de doorgangsweg en aan de secundaire ontsluitingsweg. Voor meer informatie: www.kempischbedrijvenpark.com