Parkmanagement Nieuwsbrief nr 14

In december 2020 is de nieuwste Parkmanagement Nieuwsbrief per post verspreid onder ondernemers en bewoners op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel. Alweer de veertiende uitgave, volop nieuws en ontwikkelingen over die bedrijventerreinen.

De wereld om ons heen is veranderd: het coronavirus is in korte tijd het leven van ons allemaal gaan beheersen. Ger Baken, voorzitter van OBGB schreef in het voorjaar: ‘Wat we in ieder geval nodig hebben is een positieve instelling, vertrouwen, creativiteit en bereidheid tot samenwerking.’ Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia is voor velen een voorbeeld en juist aan hem wordt de KVO/OBGB-trofee 2020 uitgereikt. En dat heeft alles te maken met veiligheid.

We gaan in gesprek met Bram Willems van Willems Baling Equipment, vanaf 2006 lid van OBGB en gespecialiseerd in volautomatische verpakkingslijnen voor het gecomprimeerd verpakken van volumineuze producten. Interessant te lezen hoe Bram aankijkt tegen de bedrijventerreinen.

Vanwege het coronavirus is er dankzij ISK een sneltest straat gerealiseerd op bedrijventerrein de Sleutel. In de nieuwsbrief is informatie te vinden over de risico’s die er zijn op het gebied van cybercrime, de korting die mogelijk er is op verzekeringen vanwege het KVO-B certificaat en de vastgestelde visie voor de Kempische bedrijventerreinen.

We blijven volop in beweging en zetten ons in voor vitale, veilige en duurzame bedrijventerreinen!