Voortgang controle bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerrein De Sleutel

Begin 2019 is een start gemaakt met controles van bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel. Inmiddels is een groot deel van de bedrijven en bedrijfswoningen gecontroleerd door VTH de Kempen. 

Het college van B&W heeft besloten deze controles uit te voeren omdat er sprake was van illegale bewoning van bedrijfswoningen en panden. We willen ook actueel inzicht in het gebruik van de panden en naleving van milieumeldingen en -vergunningen We doen dit om de veiligheid op het terrein te borgen en om de gevestigde ondernemers de ruimte te kunnen bieden voor hogere milieucategorieën en -activiteiten. Daarnaast willen we dat onze inwoners op een goede en veilige manier kunnen wonen.

Tijdens de controles zijn een aantal bedrijven aangesproken op onvolkomenheden. Illegale situaties worden gehandhaafd. Naast de controles zetten we samen met Politie, Brandweer en ondernemersvereniging OBGB ook in op het Keurmerk Veilig Ondernemen, waaronder het periodiek schouwen van de terreinen en informatievoorziening over veiligheid.

De controles worden doorgezet tot alle panden en bedrijfswoningen zijn gecontroleerd.