Parkmanagement Nieuwsbrief nummer 15

De komende dagen valt de Parkmanagement Nieuwsbrief weer bij lidbedrijven, niet-leden en ook inwoners van de bedrijventerreinen in de bus.

In volgnummer 15 (juni 2021) is o.a. informatie te vinden over:
– Adviesregeling Digitalisering
– Klimaatbestendige bedrijventerreinen, een terugblik op de klimaatdialoog.
– RI&E in tijden van Corona
– Wijkagenten in gemeente Bladel
– Energietransitie in de Kempen
– Brandweeroefeningen van start.
Ook zijn actuele kaarten toegevoegd van de AED-apparatuur en vluchtroutes.

Klik hier voor de digitale versie van de PM Nieuwsbrief nummer 15. De actuele kaarten AED-apparatuur en vluchtroutes zijn hier te vinden.