Adviesregeling Digitalisering MKB populair

Op 1 april 2021 is de Adviesregeling Digitalisering MKB geopend, en na een maand zijn er al 50 aanvragen ingediend en zijn er 46 toegekend. Dit is boven verwachting. De regeling is opgezet om in deze moeilijke tijd ondernemers te helpen innoveren, en blijkbaar durven veel MKB-ers juist nu de stap zetten om te investeren in digitalisering. De subsidies landen in de hele MRE-regio, bij een diversiteit aan bedrijven, en veel ingehuurde experts komen uit de regio. Daarmee geeft de Adviesregeling Digitalisering heel concreet een impuls aan het regiobreed versterken van de economie.

Ook OBGB-lidbedrijf CoTrans B.V., gevestigd op het Kempisch Bedrijvenpark heeft onlangs de voucher aangevraagd. Arjan van Sambeeck (Controller) van CoTrans: ‘Wij gaan deze voucher gebruiken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om datasharing te realiseren met transport platforms.’ De bedoeling is om actieve planningen te gaan delen en zo ‘lege kilometers’ te reduceren. ‘Door de platforms worden daarbij Ad-hoc opdrachten toegevoegd tussen twee reeds geplande stops.’ CoTrans heeft inmiddels een adviseur betrokken bij het project en geeft aan dat de aanvraag van de subsidie eenvoudig en laagdrempelig is.

De subsidie bedraagt maximaal €1.000,= per ondernemer en bij toekenning wordt van de ondernemer zelf ook een investering gevraagd. Met deze regeling kunnen individuele MKB-ers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is, een MKB-er is met minder dan 100 medewerkers, gevestigd in de regio Zuidoost-Brabant en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

De aanvragen die ingediend zijn hebben betrekking op o.a. het organiseren van de workflow facturering, het digitalisering van trainingen, dataverzameling en e-mailmarketing, digitalisering van relatiebeheer, een nieuwe website met een webshop en beveiliging van data en systemen.
Indienen is nog steeds mogelijk, kijk voor meer informatie op
https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/adviesregeling-digitalisering