Wegwerkzaamheden Kleine Hoeven en Hallenstraat

Enkele weken geleden is een start gemaakt met de voorbereidingen voor wegwerkzaamheden op Reusels grondgebied, zoals het rooien van bomen. Gemeente Reusel-De Mierden heeft aangegeven, dat zij gehele traject (gedeelte) Hamelendijk – Kleine Hoeven – Hallenstraat de komende periode in drie fasen gaat vernieuwen. 

Dat heeft consequenties voor de bereikbaarheid van de Sleutel. Daarom heeft deze week een overleg plaatsgevonden tussen gemeente Reusel-De Mierden, gemeente Bladel, aannemer Huijbregts en OBGB met de intentie om dit traject zo goed mogelijk te plannen met zo min mogelijk overlast voor iedereen. Naar alle waarschijnlijkheid is het wel noodzakelijk om de verbinding tussen Reusel en bedrijventerrein de Sleutel tijdelijk af te sluiten. Intentie is om de bereikbaarheid op de Sleutel – vooral ook in geval van calamiteiten – zo goed mogelijk te borgen.

Gemeente Reusel-De Mierden start op woensdag 15 september 2021 met de werkzaamheden in fase 1. Zie toegevoegde schets. Dat betekent, dat een deel van de Hamelendijk wordt afgesloten en de verbinding tussen de Sleutel en Reusel via een omleiding open blijft. We houden iedereen op de hoogte van de planning van fase 2 en 3, die daarna plaatsvinden (v.a. december 2021).