Ondernemersbezoeken 2021/2022

Ondernemersvereniging Ondernemend Eersel neemt het initiatief om de in het verleden opgestarte ondernemersbezoeken weer op te pakken, nu de huidige stand van zaken rondom Corona dit weer toelaat. De insteek van deze bezoeken is dat ondernemers elkaars bedrijven (een aantal keren) bezoeken in groepjes van maximaal 6 personen om elkaar beter te leren kennen, ervaring en kennis uit te wisselen en thema’s te bespreken. 

De bezoeken worden in principe gepland op maandag tussen 17.00 en 19.00 (maar daar kunnen de groepen uiteraard zelf afwijkende afspraken over maken). Na aanmelding worden de groepjes gevormd en wordt per groep 1 persoon gevraagd om als aanspreekpunt te functioneren en het eerste bezoek te organiseren. Omdat Ondernemend Eersel nog deze maand de groepen wil formeren en 10 oktober 2021 wil starten, ontvangt het secretariaat daar graag de aanmeldingen uiterlijk 1 oktober a.s. naar secretariaat@ondernemendeersel.nl onder vermelding van:

Naam bedrijf
Naam deelnemer
Functie deelnemer
Branche
Emailadres
Mobiel telefoonnummer

Inmiddels hebben ruim 25 ondernemers zich al gemeld voor dit initiatief! Klik hier voor meer informatie.