Werkzaamheden Enexis  

In oktober is een start gemaakt met het leggen van een kabel vanaf het 150 kV station (Zwartven, bedrijventerrein Hapert) richting Industrieweg (bedrijventerrein de Sleutel). Er is reeds gestart met de boringen. Het grootste deel van het race is naast de N284 gelegen, waar de hinder voor verkeersstromen mee zal vallen. 

Op beide bedrijventerreinen zal meer hinder zijn. Er wordt gewerkt met gestuurde boringen, wat inhoudt dat er niet over het gehele tracé een geul opengraven wordt, maar dat de kabel -gestuurd- onder de weg of andere obstakels door geschoten wordt. Vooral bij kruisingen en bomenrijen geniet dit de voorkeur. In overleg met gemeente Bladel zijn er verkeersplannen – met omleidingen opgesteld en worden verkeersregelaars ingezet.

Meer informatie over dit traject is t.z.t. te vinden op Werk in uitvoering | Bladel