Perspectief voor verduurzaming, ook met netcongestie

Er is helaas geen capaciteit meer op het netwerk voor ondernemers om zelf opgewerkte energie terug te leveren. De vier Kempengemeenten zijn samen aan de slag gegaan om alternatieve oplossingen te vinden waardoor netcongestie niet meer zo’n grote belemmering is. Want als we niets doen, moeten we minstens 7 jaar wachten en dat is uiteraard geen optie. 

Er zijn namelijk ook alternatieven denkbaar, blijkt nu uit de eerste onderzoeksresultaten van project Energielandschap de Kempen. Vooral op bedrijventerreinen liggen er veel kansen op het gebied van opslag, directe lijn oplossingen en zogenaamde gesloten distributiesystemen. Die oplossingen zijn nu al technisch mogelijk maar zijn meestal nog niet financieel rendabel zonder een subsidiebijdrage of passen nog niet binnen de regels. Bovendien vraagt het ook wat organisatiekracht, er moet bijvoorbeeld een lokaal energiebedrijf voor worden opgericht waar bedrijven lid van worden. De gemeenten zetten zich in om die drempels weg te nemen.

Om aanspraak te maken op de nodige financiële en beleidsmatige ondersteuning moeten we aan de slag. De volgende stap is het vinden van bedrijven die mee willen helpen aan oplossingen. Daar hebben we bedrijven voor nodig die veel energie (kunnen) produceren en verbruiken én bedrijven die technische en organisatorische oplossingen kunnen bieden. Met deze partijen willen de gemeenten graag kijken of er projecten kunnen worden opgestart. Ook initiatieven die al (deels) uitgewerkt zijn, zijn welkom. U kunt u melden via c.rieswijk@bladel.nl

Innovatieve oplossingen
Oplossingen voor de netwerkcongestieproblemen zijn technisch complex en daartoe heeft het Kempisch Ondernemers Platform een stimuleringssubsidie aangevraagd bij MRE, samen met de Kempengemeenten en Alius Energy. Men gaat aan de slag met de ontwikkeling van smart grids en hopen door middel van innovaties en intensieve samenwerkingen tussen ondernemers stappen te kunnen gaan zetten. Een aantal proeftuinen zal daarbij uitgewerkt worden, waarbij naast de praktische invulling tevens aandacht zal zijn voor het wettelijk en juridisch kader waarbinnen oplossingen gevonden kunnen worden.