Brief voor ondernemers van burgemeester Remco Bosma 

Beste ondernemers van gemeente Bladel,
Helaas bevinden we ons, tijdens het schrijven van deze brief, in een harde lockdown. Ik had het jaar, net als u waarschijnlijk, graag anders afgesloten. Terugkijkend op 2021 is het wederom een bijzonder jaar geweest voor u als ondernemer en werkgever.

U had ook dit jaar te maken met diverse coronagerelateerde maatregelen, met zorgen om de gezondheid van uw medewerkers en of u de materialen en goederen wel geleverd krijgt. In een periode waarin de economie hard aantrok stegen de prijzen enorm en is er nauwelijks personeel te vinden is voor uw vacatures. Dat maakt het behalen van uw jaardoelstellingen lastig en doet een beroep op uw creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap.

Ik ben trots om te zien hoe u ondanks deze tegenslag door blijft zetten. De horecaondernemers en winkeliers spelen ook nu weer in op de mogelijkheden van click en collect. Aan onze inwoners doe ik dan ook de oproep om onze lokale ondernemers te (blijven) ondersteunen. Koop Lokaal en maak gebruik van het rijke aanbod dat onze ondernemers te bieden hebben. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente en voor het voorzieningenniveau.

Uit de economische cijfers blijkt gelukkig geen grote toename van faillissementen, maar ik kan me voorstellen dat bij een aantal van u het water tot aan de lippen staat. Heeft u hulp nodig neem dan contact op met onze medewerkers van KempenPlus of Maatschappelijke Dienstverlening. https://www.bladel.nl/ondersteuning-ondernemers-corona of van de maatregelen van de Rijksoverheid.

Economische zaken gaat ook over netwerken en het samenbrengen van nieuwe ideeën, het uitwisselen van successen en samenwerking. In een periode waarin netwerkbijeenkomsten, zoals het ondernemerscafé of bedrijfsbezoeken niet kunnen doorgaan is dat erg lastig. Ik ben dan ook trots op de samenwerking met de besturen van de diverse ondernemersverenigingen in onze gemeente en de projecten die door zijn blijven lopen. Gelukkig zijn er toch een aantal momenten in 2021 waarin we successen hebben kunnen vieren. Ik kijk uit naar veel meer van die momenten in 2022.

Ik wens u, uw familie en werknemers fijne kerstdagen en een goed 2022!
Blijf gezond en houd vertrouwen in de toekomst.

Hartelijke groet,
Remco Bosma
Portefeuillehouder Economie
Burgemeester gemeente Bladel