Bedrijventerrein Hapert Bereikbaar

In december 2021 heeft Bernd Niessen, director operations bij Habufa, het initiatief genomen om met een aantal collega-ondernemers een eerste overleg te hebben over de toegankelijkheid en veiligheid van Bedrijventerrein Hapert. De verkeersveiligheid voor fietsers, filedruk op de N284, beperkt openbaar vervoer, de slechte bereikbaarheid voor medewerkers zonder eigen vervoer zoals nieuw personeel en stagiaires, overlast van vrachtwagens en de parkeerdruk zijn zaken die besproken zijn. 

De verwachting is dat onder andere het einde van de coronapandemie en de groei van de Brainportregio gevolgen zullen hebben voor de bereikbaarheid van de Kempen en in het bijzonder voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Er staat op mobiliteitsgebied veel te gebeuren. Gemeente Bladel gaat aan de slag met de N284. Er wordt gewerkt aan snelle fietsverbindingen naar Eindhoven, Veldhoven, Bergeijk en Reusel en ook het openbaar vervoer komt de komende tijd op de agenda. Tegelijkertijd is er de noodzaak voor een goede bereikbaarheid voor zowel personeel als logistiek.

Ook is uit dit overleg gebleken dat er voldoende acties en maatregelen beschikbaar zijn om als werkgever individueel, maar vooral samen aan de slag te gaan. OBGB, het Brabant Mobiliteitsnetwerk en Brainport Bereikbaar bieden ondersteuning aan het project. De geschetste problematieken gelden (helaas) ook voor de andere bedrijventerreinen in onze gemeente. De start wordt nu gemaakt met Bedrijventerrein Hapert, waarbij de intentie is om soortgelijke trajecten ook op andere terreinen op te zetten. Op dit moment worden gesprekken ingepland met de grotere bedrijven op bedrijventerrein Hapert, later dit voorjaar zal een bijeenkomst over dit onderwerp plaatsvinden.