Kwartaalrapportage KOP Q4 2021

Afgelopen jaar stond helaas weer in het teken van corona en bijbehorende maatregelen. Gelukkig bleef er voor het KOP veel mogelijk en hebben we wederom mooie stappen gezet binnen de verschillende thema’s. 

In dit jaarverslag blikken we met een tevreden gevoel terug op afgelopen jaar met bijzondere aandacht voor het laatste kwartaal van 2021. We kijken bovendien hoopvol naar 2022.

KOP Kwartaalrapportage Q4 2021