Meet & Match op 31 maart 2022

Zorgen dat onderwijs en het bedrijfsleven elkaar beter weten te vinden, dat is het doel van KempenTech. Hiermee zorgen we er samen voor dat jongeren uit de Kempen sneller kiezen voor een baan in hun eigen regio. Om ervoor te zorgen dat bedrijven beter weten wat jongeren bezighoudt en wat ze op school leren, organiseren we sinds 2021 Meet & Match-events. 

Meet&Match 31 maart
Op donderdag 31 maart vindt een heel speciale editie plaats, helemaal gericht op leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het Pius-X College, VSO De Groote Aard en het KOP willen bedrijven en andere geïnteresseerden graag kennis laten maken met deze jongeren, misschien wel toekomstige werknemers! We vinden het namelijk tijd dat hun talenten breder voor het voetlicht worden gebracht en bedrijven beter weten wat de mogelijkheden zijn om een stageplaats aan te bieden of een vacature onder de aandacht te brengen.

Programma
We starten met de première van een video over het werk dat praktijkschool en VSO- leerlingen in de Kempen verrichten. Daarna volgt een introductie over praktijkgericht onderwijs, waarin maakbedrijven vertellen wat hun ervaringen zijn. Er is meteen ruimte om vragen te stellen.

Het tweede uur sluiten de leerlingen zelf aan. Ze verzorgen samen met hun docenten een rondleiding door de praktijkruimtes bij het Pius-X. Aansluitend verdelen we ons in kleinere groepjes. Samen met de jongeren, docenten en ondernemers ga je aan tafel in gesprek over enkele thema’s en stellingen. Zo leer je elkaar beter kennen! Daarna presenteert iedere ‘tafel’ de bevinden aan de grote groep en is er ruimte om na te praten.

In gesprek met scholen over stages en kennismakingen
De scholen zijn uiteraard na afloop ook beschikbaar om in gesprek te gaan over mogelijkheden voor stages of kennismakingen! We nodigen u graag uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Aanmelden
Aanmelden via deze link uiterlijk 25 maart.
Start om 14.30 uur, eindtijd 17.30 uur
Locatie: Pius X-College, locatie Praktijkonderwijs, Lange Trekken 36 Bladel

Voor vragen kunt u vooraf altijd contact opnemen met Fleur Besters  fleur@hetkop.nl, programmamanager Onderwijs van het KOP.