Vroeg beginnen met netwerken

Met netwerken kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zeker als je jong bent, is het belangrijk contacten op te bouwen om zodoende je kennis en je kennissenkring te vergroten. Bij ‘Jonge Ondernemers de Kempen’ weten ze dat en daarom organiseren zij netwerkbijeenkomsten voor jonge ondernemers. Ruud Schippers, Paul Wouters en Mattis Legeland zijn de organisatoren en zij vertellen graag meer.

Kennis en kennissen
In het zakenleven geldt de slogan ‘kennis is belangrijk, maar kennissen zijn nog veel belangrijker’. Dat klopt wel volgens Paul en Ruud. Mattis kan door omstandigheden niet bij het gesprek aanwezig zijn. “Het gaat er vaak om wie je kent. Van wie je iets kunt leren, wie je kan inspireren. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden, vaak hebben anderen dat al voor je gedaan en waarom zou je daar niet van mogen leren?” Met dat in het achterhoofd is OBGB een aantal jaren geleden begonnen met een speciale netwerkgroep voor jonge ondernemers. Door corona is dat een paar jaar stil komen liggen, maar nu mogen we weer en dus gaan we beginnen op woensdagavond 20 april.”

Doelgroep
“We mikken op de doelgroep ondernemers tot ongeveer 35 jaar”, legt Ruud uit. “We horen van startende ondernemers wel eens terug dat het aansluiten bij een bestaand netwerk soms een drempel kent. Logisch want die mensen kennen elkaar al heel wat jaren en zien elkaar vaak alleen tijdens die bijeenkomsten. Als nieuweling kan het dan wat lastig zijn om daar tussen te gaan staan. Toch zijn ervaren ondernemers altijd bereid om jongeren te helpen en om die verbinding te kunnen maken, organiseren wij de bijeenkomsten. Er zijn korte introducties door ervaren ondernemers met een paneldiscussie na afloop van de presentatie. Iedere aanwezige mag vragen stellen en zich zodoende laten inspireren. De bijeenkomsten zijn vrij informeel en helemaal gericht op het elkaar beter leren kennen. Vóór de corona hadden we een dinerbijeenkomst bij Liberty Foodbar waarbij met elke gang de groepssamenstellingen veranderde. Op die manier leer je iedereen kennen en dat kan later erg waardevol blijken te zijn.”

Bouwen
Omdat er nog gebouwd moet worden aan het netwerk, worden de jonge ondernemers persoonlijk benaderd. Paul: “Ruud, Mattis en ik zijn alle drie zelf jonge ondernemers en vanuit daar kennen wij veel andere ondernemers. Die benaderen we allemaal zelf; met een appje of een mailtje, dat werkt bij deze doelgroep vaak het best. Er zijn echt heel veel jongeren die voor zichzelf begonnen zijn. Veelal doen ze dat vanuit een ruimte in huis, een zolderkamer of de woonkamer en meestal uitsluitend online. Op die manier doe je niet zoveel contacten op en daarom zijn onze netwerkbijeenkomsten zo waardevol.”

20 April
Op 20 april vindt de netwerksessie plaats bij D’n Elsom in Reusel. Ruud: “Ook gerund door jonge ondernemers die vast iets kunnen vertellen over hoe zij op creatieve wijze de coronatijd zijn doorgekomen. Daarnaast komt Bas Roos iets vertellen over ‘Bistroo, het online bestelprogramma dat hard op weg is om de concurrent te worden van ‘Thuisbezorgd’. Hij legt de link met cryptocurrency en dat is voor veel jonge ondernemers erg interessant. De andere spreker is André Stas, die met enige regelmaat in een compleet nieuwe markt stapt en daarvan een succes weet te maken. Wij zijn erg benieuwd naar zijn verhalen, visie en de manier waarop hij in het leven staat. Ik denk dat er veel inspiratie te halen is uit alle verhalen.”

Aanmelden
De organisatie vraagt om aan te melden voor de netwerkbijeenkomst. “Deelname is gratis maar we weten graag vooraf op hoeveel mensen we kunnen rekenen”, legt Paul uit. “Dat is trouwens bij jonge ondernemers wel eens een dingetje: ze laten het vaak van het laatste moment afhangen of ze komen of niet. Dat vrije van het ondernemer zijn, juichen we toe maar we vragen in dit geval toch even om te melden of we op hun komst kunnen rekenen.” Ruud herinnert zich een bijeenkomst een paar jaar geleden: “Er hadden zich twaalf ondernemers aangemeld maar uiteindelijk kwamen er meer dan twintig. Het gebeurt ook wel eens andersom, maar we zijn blij met elke jonge ondernemer die de moeite neemt om zijn of haar netwerk te vergroten.”

Aanmelden kan tot en met 8 april via deze link. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Tijd om na afloop met elkaar nog wat te drinken, is er – uiteraard – ook.