Nieuw OBGB-lidbedrijf: D’n Oppazz

D’n Oppazz in het kort, wat doen wij?

In het jaar 2000 zijn wij, Harry Kessels en Resy Kox aan de Kerkstraat 70 in Hapert gestart met ‘Opvang en huiswerkbegeleiding’ voor jongeren die het voortgezet onderwijs (vooral Pius X- en Rythovius-college) bezoeken. ‘Een logisch vervolg op de buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen’ zo bleek. Jongeren die ons bezoeken leren wij leer- en planvaardigheden en krijgen inhoudelijk uitleg over meerdere vakken. ‘Huiswerkbegeleiding’ werd ‘Studie coaching’, omdat aandacht voor school maar een deel was en is van onze inzet. Coaching in de vorm van gesprekken, aandacht voor thuissituatie en jongeren hun verhaal laten doen aan onze eigen ‘bar’, hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Soms moet het leren even wachten en is het persoonlijke belangrijker

Waar komt de naam d’n Oppazz vandaan?

Vroeger was er in Bladel ‘de Pazzop’ een ontmoetingscentrum voor jongeren, nu Podium 10. Na een bezoek hieraan hebben wij de naam omgedraaid en zijn wij verder gegaan als d’n Oppazz.

Wat brengt het lidmaatschap van de OBGB?

Na een tip van onze overbuurman ben ik de site van de OBGB eens vaker gaan bezoeken. Wij waren al bezig om ook Studie coaching aan te bieden aan volwassenen. Een lidmaatschap leek ons een juiste aanvulling om veel bedrijven te bereiken. Een leven lang ontwikkelen betekent dat leren niet stopt na het behalen van voortgezet onderwijsdiploma. Leer- en planvaardigheden, de Nederlandse taal (begrijpend lezen, (werkwoord-)spelling, grammatica), rekenen, dit alles blijft van belang en blijft ieder van ons ‘achtervolgen’. Wij willen laagdrempelig en in de Kempen dit aanbieden aan volwassenen. Wij kunnen jongeren en nu ook volwassenen direct ondersteunen gericht op hun individuele leerbehoefte.

Wat maakt dit werk zo de moeite waard?

Wat ons werk waardevol maakt is wanneer wij zien dat een jongere beter in zijn of haar vel zit als het thuis én op school weer beter gaat, of wanneer wij bezoek krijgen van een jonge moeder of vader die vertelt over zijn of haar tijd bij d’n Oppazz en dit als heel waardevol heeft ervaren en nu kei trots ons kennis laat maken met de nieuwe generatie. Gelukkig hebben wij dit al heel vaak mogen meemaken de afgelopen jaren. Vele verhalen hebben wij gebundeld in een boek ‘Wat een jeugd’ voor ons 20-jarig bestaan.

Leren, begrijpen en toepassen blijft onveranderd staan, of je nu jong of iets ouder bent.