Werkgeversbokaal 2023 gaat naar Gooskens Hout

De uitreiking van de OBGB-werkgeversbokaal is ieder keer weer opnieuw een bijzondere aangelegenheid. Deze editie, waaraan het jaartal 2023 is verbonden, kent -zo denkt de jury- opnieuw een bijzonder tintje.

OBGB beoogt met deze uitreiking aangesloten ondernemers in het zonnetje te zetten die zich onderscheiden door goed werkgeverschap, grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap en door getoonde maatschappelijke betrokkenheid. En tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van OBGB op 11 januari jl. schijnt dat jaarlijkse OBGB-zonnetje opnieuw. Meer dan honderd aanwezige gasten zagen welke collega-ondernemer werd bijgeschreven in de fraaie reeks van OBGB-bokaalbezitters.

Jury

De jury bestaat, net als eerdere edities, uit notaris Hans van Voskuijlen, oud OBGB voorzitter Frits Oomen en oud directeur WVK-Groep/KempenPlus Lambert van Erp. Tijdens het juryberaad werden allereerst de nominaties getoetst aan de ons opnieuw voorgeschotelde beoordelingscriteria. En al vlot kon worden vastgesteld dat de genomineerde bedrijven met hun werkgevers kunnen bogen op een eerste succesvolle toetsingsronde. Erna viel er wat te kiezen en daarbij zijn enkele nuanceverschillen van doorslaggevende betekenis geweest.

Winnaar

Voor de winnaar dienen in dat verband eerst en vooral vermeld te worden:

  • de bijzonderheid dat het bedrijf wellicht het oudste nog bestaande familiebedrijf is binnen de gemeente Bladel;
  • de uitzonderlijk langdurig geboden lokale en regionale werkgelegenheid;
  • de eveneens langdurige maatschappelijke betekenis en betrokkenheid van het bedrijf in de lokale dorpsgemeenschap;
  • het getoonde stabiele werkgeverschap zes generaties lang en gedurende ruim anderhalve eeuw, meer precies 160 jaar.

Na deze toelichting van de motivatie door jurylid Frits Oomen, werd Gooskens Hout uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze bokaal. De prijs werd door Ine en Hein Gooskens met trots in ontvangst genomen.