Algemene Ledenvergadering 2024

Op woensdag 20 mei waren we te gast bij Recreatiepark De Achterste Hoef, waar het bestuur van OBGB de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering organiseerde.

Voorzitter Frank Rooijakkers opende de vergadering en heette zo’n 50 leden welkom op de vergadering. Parkmanager Tom Lavrijssen lichtte toe wat de vereniging in 2023 aan activiteiten had gedaan, waarvan een overzicht te vinden is in de presentatie. Penningmeester Frans van der Heijden gaf toelichting op de cijfers in 2023, waarna Frank Rooijakkers de mutaties binnen het bestuur voorstelde. Allereerst kondigde hij aan zelf af te treden als voorzitter vanwege privé-omstandigheden. Ook Wendy van de Borne treed af als bestuurslid, na jarenlange inzet voor de vereniging. ‘interim’ voorzitter en bestuurslid Roel van Heugten nam van de gelegenheid gebruik om de twee aftredende bestuursleden hartelijk te bedanken voor hun goede werk en inzet voor OBGB.

Als nieuw bestuurslid werd Martijn van den Broek voorgesteld en Tom Lavrijssen, die al actief is als parkmanager voor de vereniging, werd voorgesteld als secretaris in het bestuur. De aanwezige leden hadden geen bezwaar tegen de aanstelling, waardoor de kandidaten formeel kunnen toetreden. Met het aftreden van Frank Rooijakkers komt de vacature van voorzitter vrij. Het bestuur heeft een profielschets opgesteld en vraagt geïnteresseerden om te reageren op de vacature, die zichtbaar is via deze link. Op deze manier hoopt het bestuur een weloverwogen keuze te kunnen maken om deze belangrijke rol in te vullen.

Na de bestuurmutaties lichtte Tom Lavrijssen toe wat er voor dit jaar op het programma staat en vroeg hij de leden tevens om input aan te leveren voor activiteiten/projecten waar zij behoefte aan hebben. Aanwezige leden konden dit kenbaar maken via een formulier en de resultaten daarvan worden geïnventariseerd door de bestuur.

Roel van Heugten sloot te vergadering af en vroeg het publiek of er vragen waren.

Na afloop van de formele ALV van OBGB gaven vertegenwoordigers van ISK (Adriaan Burgmans) en het KOP (Stefan Slenders) een presentatie over de organisatie waar zij zich voor inzetten, en waar leden van OBGB van kunnen profiteren. De presentatie van deze partners vind je ook terug in de PDF die je kunt downloaden via onderstaande link.

Download presentatie

Bekijk vacature voorzitter