Lidmaatschap

OBGB is dé industriële ondernemersvereniging met 300 deelnemers van de gemeente Bladel en behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op de bedrijventerreinen de Sleutel, Hapert, de Beemd, Leemskuilen en het Kempisch Bedrijvenpark.

Binnen het samenwerkingsverband Parkmanagement Gemeente Bladel werken OBGB en gemeente Bladel structureel samen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Bedrijven die buiten de terreinen gevestigd zijn worden genoteerd als donateur (en hebben daarmee geen officieel stemrecht).

Leden en donateurs maken kosteloos en vrijblijvend gebruik van de volgende projecten en activiteiten:

  • Netwerkbijeenkomsten, waaronder ontbijtbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, ledenvergaderingen, zomer BBQ’s, eindejaarsbijeenkomsten en Ondernemerscafés.
  • Bijeenkomsten voor jonge ondernemers (Young Entrepreneurs tot 35 jaar) en vrouwelijke ondernemers (Vrouwennetwerk). Zie onze website voor meer informatie.
  • Projecten en activiteiten zoals innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, georganiseerd door KOP.
  • Collectieve inkoopprojecten, georganiseerd door Inkoop Samenwerking de Kempen.
  • Via de maandelijkse digitale OBGB-nieuwsbrief en de website van OBGB wordt u geïnformeerd over genoemde activiteiten en projecten. Met de post versturen wij de halfjaarlijkse parkmanagement nieuwsbrief, alsook uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Hieronder treft u ons aanmeldformulier aan. Ons lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en de kosten bedragen € 225,00 per jaar.

Mogen wij ook u welkom heten als lid?

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, Ingrid Beerens.

(0497-331254)

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van OBGB,

Ingrid Beerens

    Vul het formulier in en klik op verzenden. Je krijgt een bevestiging van het secretariaat als je inschrijving is gevalideerd.