Verlichting bedrijfspanden

Twee keer per jaar worden de gemeentelijke bedrijventerreinen door de werkgroep KVO-B en het bedrijvenpreventieteam geschouwd. Op maandagmiddag 9 december werd deze activiteit door betrokkenen gemeente Bladel, brandweer, politie en OBGB opgepakt.

Een aantal ondernemers had zich aangemeld om voortaan deel te nemen aan het bedrijvenpreventieteam en dat zorgde er voor dat we in totaal met 15 personen zowel openbaar als privaat gebied geschouwd hebben.

Een constatering die vaak genoteerd werd was het feit dat het erg donker is rondom de bedrijfspanden. Gelet op inbraakpreventie is het goed om hier aandacht aan te besteden en meer verlichting te plaatsen. Zaken die ook gemeld werden waren o.a. parkeeroverlast, verkeersdrukte (op N284, Raambrug) en opslag van pallets (brandgevaarlijk). Ook van zaken als defecte straatverlichting wordt melding gemaakt, zodat daar actie op ondernomen wordt.

Heeft u een belangrijke melding? Dat is mogelijk op het ‘klacht- en meldpunt’ op www.bladel.nl.